www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de Bijbel Untitled 1

 

Wat is zbaptisten?

Waarom heb ik (Wim Vogelaar) de website www.zbaptisten.nl opgezet?

Dat komt omdat mijn oude baptistenkerk ging samenwerken met de PKN. Ik heb een probleem met die samenwerking vanwege het standpunt van de PKN over homofilie. Op pagina http://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantse_Kerk_in_Nederland staat:

Bijna 100.000 leden van de 3 Samen op Weg-Kerken zijn niet meegegaan naar de PKN. Circa 125 lokale gemeenten of delen daarvan, met name uit de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, konden zich, voornamelijk om leerstellige redenen, niet met de fusie verenigen en hielden vast aan hun 'hervormde' identiteit. Toch is het overgrote deel van de Gereformeerde Bond gebleven in de nieuwe Protestantse Kerk. Hete hangijzers zijn onder meer de aanvaarding van de belijdenisgeschriften uit de lutherse traditie en de ruimte die de PKN aan plaatselijke gemeenten biedt om relaties tussen homoseksuelen in te zegenen. De synodale stemming over de vereniging op 12 december werd dan ook slechts op het nippertje gewonnen door de voorstanders, met 51 tegen 24 stemmen; voor afwijzing van het voorstel waren 26 tegenstemmen voldoende geweest. Deze tegenstanders van de fusie beogen de oude Hervormde Kerk voort te zetten in de Hersteld Hervormde Kerk, met ongeveer 57.500 leden.

Ook van gereformeerde zijde konden enkele gemeenten zich niet vinden in de fusie. Een zevental zich verenigde zich in de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, met ongeveer 3000 leden. Een paar predikanten, en de Gereformeerde Kerken van Westbroek en Haarlem-Centrum, zijn overgegaan naar de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ongeveer 1000 leden van de Gereformeerde Kerk te Urk konden zich niet vinden in de fusie, deze leden sloten zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook plaatselijk bestaan nog altijd gereformeerde kerken die zich niet willen verenigen met hervormde en/of lutherse gemeenten binnen een protestantse gemeente (zie ook: #Typen kerkgemeenten).

Volgens mijn interpretatie van de Bijbel mag een kerk geen relaties tussen homoseksuelen inzegenen. De PKN doet dat toch en elke andere kerk die dan steun betuigt aan de PKN (door b.v. samen te werken met de PKN) wordt dan mede schuldig aan het overtreden van Gods woord.
Lees b.v. de 2e brief van Johannes hoofdstuk 1 vers 11 i.v.m. het mede schuldig zijn.

De Bijbel is heel duidelijk over homofilie. In Leviticus 18 vers 22 staat heel duidelijk:

Homosexualiteit is streng verboden, het is een gruwelijke zonde in de ogen van de HERE.

Wat wil ik bereiken met deze website?

Ik hoop dat mensen gaan nadenken over wat er in de Bijbel staat over o.a. homofilie.
Tevens hoop ik dat deze website een middel van contact wordt tussen mensen die Bijbelgetrouw willen leven.