www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelSeks voor het huwelijk

Seks voor het huwelijk. Mag dat? Ja of nee?

Op internet is veel info over dat onderwerp te vinden. De één is voor en de ander is tegen. Klik hier.

Is dit nu alleen een vraagstuk voor nog ongetrouwde jonge mensen? Nee. 
In een kerkelijke gemeenschap is het nodig dat er een standpunt is waar iedereen mee instemt. 
En wie daar niet mee in wil stemmen moet een andere kerk zoeken. 

Maar welk standpunt moet een kerk innemen? 

In het oude testament is wel heel duidelijk te lezen dat het niet de bedoeling is dat mensen voor het huwelijk seks hebben.

Maar welk standpunt moet een kerk vandaag aan de dag innemen? En welke bijbelse onderbouwing is er voor een standpunt?

Ik denk dat er maar één tekst uit de bijbel voor nodig is om een standpunt te bepalen. Dat is de tekst in

Mt 7:12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. (NBG vertaling.)
Mt 7:12 ¶ Doe voor anderen wat u graag voor uzelf gedaan wilt hebben. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. (Het Boek.)

Wat wil je nu graag als nog ongehuwde man? Dat je met een maagd mag trouwen. Dus meisjes, hoe kun je nu aan die wens van je a.s. man zo goed mogelijk tegemoet komen? 
Door geen seks te hebben voor het huwelijk. Raakt je huidige verkering uit, dan ben je nog steeds maagd.

Wat wil je nu graag als nog ongehuwde vrouw? Dat je met een man mag trouwen die geen seks met een andere vrouw heeft gehad. Dus jongens, hoe kun je nu aan die wens van je a.s. vrouw zo goed mogelijk tegemoet komen? Door geen seks te hebben voor het huwelijk. Raakt je huidige verkering uit, dan ben je nog steeds niet 2e rang voor je a.s. vrouw.

En je zou op grond van Mt 7:12 kunnen zeggen dat zo'n opstelling "de wet en de profeten is".

En hoe kun je aan dat hoogste verlangen van nog ongetrouwde mensen het beste iets doen? Door daar met zijn allen als kerkelijke gemeenschap iets aan te doen.
Door als kerk duidelijk te stellen: Voor het huwelijk geen seks!!

En van jonge mensen die (per ongeluk) toch seks met elkaar hebben gehad wordt verwacht dat zij uit eigen beweging contact opnemen met de leiding van de kerk om die te informeren over hun misstap. In een ontmoeting met een oudste kan dan over deze situatie gesproken worden en daarvoor gebeden worden.

Het is goed dat de kerk sterk het advies geeft aan jonge mensen die deze regel niet zien zitten om dan de kerk te verlaten en een andere kerk te zoeken. Op die manier werk je als kerk aan een sfeer waar mensen zich veilig(er) kunnen  voelen en waar ouders minder bang hoeven te zijn dat hun dochter vroegtijdig ontmaagd wordt door een guur type wat in de kerk rondzwerft op zoek naar een prooi. 

Wanneer jonge mensen gaan trouwen dan zal in de weken van de voorbesprekingen hen gevraagd worden of ze wel of geen seks met elkaar gehad hebben. Wanneer dat op hun woord niet het geval is dan zullen zij een extra (klein) cadeautje krijgen (boek(je)) om hen namens de kerk te feliciteren/bedanken voor hun trouw aan de kerkelijke afspraak. In de weken voor het huwelijk zal dan een kaart rondgaan onder de kerkleden waarop zij hun naam en eventueel een enkel woord kunnen schrijven. Door zo'n kaart te laten circuleren worden kerkleden en dus ook jonge mensen er aan herinnerd wat er in de kerk van hen wordt verwacht. Tevens zien zij d.m.v. zo'n kaart dat mensen die regel ook in praktijk weten te brengen.

Aan deze pagina wordt gewerkt.

Datum: 2011-02-15