Samenwerken met de EWV.

top       toc       Kun je als pinksterchristen samenwerken met het Evangelisch Werkverband?

In het najaar van 2017 zat ik in een tweewekelijkse bijbelkringgroep waarin het boekje 'Oefenen in Gods aanwezigheid : Leven met de Psalmen' van de EWV werd gewerkt (zie: http://www.ewv.nl/). Op bladzijde 52 staat bij 'tip' dat de rooms katholieke kerk een heilige plek is.

Op een gegegeven moment denk ik dan: Daar wil ik niet meer bij zijn bij die groepsgesprekken. Waarom niet? In de bijbel staat:

2 Joh 1:9Wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus ons geleerd heeft, heeft niet alleen gemeenschap met Hem, maar ook met zijn Vader.10Als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen en groet hem zelfs niet.11Want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht.
De EWV werkt samen met o.a. de PKN en ook met de rooms katholieke kerk. Dus zeg maar: de EWV is onderdeel van de oecumene.

En de oecuene is onbijbels vind ik. Zie: http://www.zbaptisten.nl/oecumene 

Dus wanneer ik deelneem aan deze gespreksgroepen dan wordt ik medeplichtig aan het kwaad dat de oecumene aanricht.
En wat kan er gebeuren wanneer we dingen doen waar God niet blij mee is? Dat lezen we in de bijbel in:

1 Cor. 11:28Daarom moet u uzelf eerst goed onderzoeken, voordat u van het brood eet en uit de beker drinkt.29Want wie eet en drinkt zonder rekening te houden met de diepe betekenis van deze maaltijd, haalt Gods oordeel over zich.30Daarom zijn er zoveel zwakken en zieken onder u en zijn velen al gestorven.
 

Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: maandag 11 december  2017.