www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoudsopgave:


top       toc       Waarom doen Zbaptisten niet mee in de oecumene?


Op deze pagina wordt uitgelegd dat het fout is voor een kerk om aan de oecumene mee te doen. Eigenlijk is het heel eenvoudig om dat uit te leggen. Een kerk die zich bewust aan de Bijbel wil houden kan en mag gewoon niet samenwerken met een kerk die zich bewust NIET aan de Bijbel wil houden. Ik zal een voorbeeld noemen. De Rooms Katholieke kerk is typisch een kerk die bewust niet wil leven volgens de Bijbel. En dat is maatschappelijk gezien natuurlijk hun goed recht. Maar kerken die zich wel bewust aan de Bijbel willen houden  moeten zich dan wel realiseren dat zij niet kunnen samenwerken (b.v. in de oecumene) met een kerk die zich bewust niet aan de Bijbel wil houden. Zo'n kerk is de Rooms Katholieke kerk. En waarom kan dat niet? top       toc       De Jezus van de Rooms Katholieke kerk is een heel andere Jezus dan de Jezus van de Bijbel


De Jezus van de Rooms Katholieke kerk is een heel andere Jezus dan de Jezus van de Bijbel. De Jezus van de Bijbel zegt in Joh 14:6 : Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Maar de Jezus van de Rooms Katholieke kerk zegt: Dat niemand tot de Vader kan komen dan alleen door Mij, dat is niet waar hoor. Dat staat wel in de Bijbel, maar je kunt net zo goed door Maria bij de Vader komen.
Wijlen paus Johannes Paulus 2 vatte dat ook kort en bondig samen toen hij op 16 oktober 1978 de volgende toespraak hield toen hij paus werd. Op deze pagina staat o.a.

Geloofd zij Jezus Christus. Dierbare broeders en zusters, wij zijn nog steeds aangedaan vanwege het overlijden van onze geliefde paus Johannes Paulus I. En nu hebben de heren kardinalen een nieuwe bisschop van Rome gekozen. Zij hebben hem geroepen uit een ver land. Ver weg, en toch dichtbij in de gemeenschap van het geloof en in de christelijke tradities. Ik was bang om deze verantwoordelijkheid te aanvaarden, maar ik heb dat toch gedaan, in een geest van gehoorzaamheid aan onze Heer Jezus Christus en in een onwankelbaar vertrouwen in Zijn Moeder, de Allerheiligste Madonna. Ik weet niet zeker of ik mij correct kan uitdrukken in Uw, nee, in onze Italiaanse taal. Mocht ik fouten maken, dan wilt U mij wel verbeteren.[1] En zo stel ik me aan U voor: om gezamenlijk ons geloof te belijden, onze hoop en ons vertrouwen in de Moeder van Jezus, de Moeder van de Kerk. En om een nieuw hoofdstuk te beginnen in de geschiedenis van de Kerk, met hulp van God en van de mensen.

Klik hier om deze tekst in het Italiaans te lezen op de website van het Vaticaan. 


Wijlen paus
Johannes Paulus 2

Dus de katholieke Jezus gaat tegen de Bijbelse Jezus in. En dat nog wel op een zeer fundamenteel punt. Zij staan lijnrecht tegen over elkaar, zij zijn “ anti” t.o.v. elkaar. Dan kies ik voor de Jezus uit de Bijbel en zie dan de katholieke Jezus als de anti-Jezus of ook wel de anti-christ.

Verder spreekt de Bijbel nergens over een opstanding uit de doden van Maria. Dus is Maria, zoals alle overleden mensen nu dood. Wie haar dan toch tracht aan te roepen houdt zich bezig met spiritisme

De Bijbel verbiedt nadrukkelijk het contact met de doden: Iemand mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn of de geesten van doden oproepen. De HERE heeft een diepe afkeer van ieder die dit soort dingen doet, Deut. 18:11-12a. Zie ook 1 Sam. 28 over koning Saul en de waarzegster van Endor.

 top       toc       Komen we d.m.v. de oecumene als kerken "samen" uiteindelijk niet dichter bij "De Waarheid"?

Iemand zal zeggen, is het nu juist niet nuttig om als kerken in de oecumene samen te werken om uiteindelijk gezamenlijk de waarheid van Gods woord de Bijbel te ontdekken.
Dat lijkt een mooie gedachte. Maar dat werkt niet. En waarom werkt dat niet? top       toc       1)  Niet iedereen vindt de waarheid van de Bijbel belangrijk

Omdat een aantal mensen "De Waarheid van de Bijbel" helemaal niet zo belangrijk vinden. Je zou kunnen zeggen dat dat de mensen zijn met het Johannes 12 vers 42 syndroom. In Johannes 12 vers 42 (vertaling "Het Boek") staat:

42  Toch waren er heel wat vooraanstaande Joden, die wel geloofden dat Jezus de Christus was. Maar zij durfden er niet voor uit te komen, omdat zij bang waren dat de Farizeeërs hen uit de synagoge zouden verjagen.
43 Zij vonden het belangrijker wat de mensen van hen zeiden, dan wat God van hen dacht.top       toc       2)  Niet iedere kerk vindt de waarheid van de Bijbel belangrijk

Een kerk zoals de Rooms Katholieke kerk gaat heel bewust tegen de Bijbel in. En wanneer ze al honderden jaren die koers volgen, waarom zouden ze dan nu wel gaan veranderen. Je kunt je afvragen waarom een kerk zo bewust tegen de Bijbel in wil gaan. Ik denk daarbij aan de verzoekingen van Jezus in de woestijn. Klik hier om te lezen wat in Mattheus 4 vers 8 staat:

8 De duivel gaf het niet op en nam Hem mee naar een heel hoge berg. Hij liet Hem alle landen van de wereld zien, met al hun pracht en praal.
9 Dat zal ik U allemaal geven," zei hij, "als U voor mij neerknielt en mij eert.

De Rooms Katholieke kerk knielt voor de duivel door bewust tegen de woorden van Jezus Christus in te gaan. En de daarbij beloofde belofte blijken ze ook te ontvangen. In een artikel in het Algemeen Dagblad van vrijdag 5 november 2010 lees ik dat paus Benedictus XVI op de 5e plaats staat in de lijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes. In deze lijst staan de machtigste mensen op aarde. Op plaats 1 werd in dat artikel de Chinese president Hu Jintao genoemd.top       toc       Welke kerken werken in de oecumene samen?


Op pagina http://www.oecumene.nl/Oecumene/Wereldwijd/Wereldwijd.htm staat o.a.

De Rooms-katholieke Kerk (de grootste kerk ter wereld), is geen lid van de Wereldraad van Kerken, maar werkt nauw samen met de organisatie en stuurt toehoorders naar de assemblees. Er zijn echter wel regionale Rooms-katholieke kerken die lid zijn van een bepaalde tak van de Raad. Verder stuurt de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid 12 volwaardige leden naar de Faith and Order Commission. 

Op pagina http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ van het Vaticaan staat de visie van de Rooms Katholieke kerk op de oecumene.
De website http://www.oecumene.nl/ is van de Katholieke vereniging voor oecumene hier in Nederland.
Op pagina http://www.oecumene.nl/Oecumene/Lokaal/Lokaal.htm wordt een overzicht gegeven van de lokale oecumene in Nederland.
Op die lijst staat b.v. de pagina http://www.rvkamsterdam.nl/ 
En op die website staat dan weer de pagina  http://www.rvkamsterdam.nl/wie-nemen-deel-aan-de-raad 
Op die pagina staan dan weer de kerken die deel uitmaken van de Raad van Kerken in Amsterdam
Op die lijst staan 18 kerken waaronder:   Rooms-katholiek Dekenaat Amsterdam