www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoud:top       toc       Gebedsgenezing is vaak gevaarlijk en onbijbels.

Dat lijkt een rare uitspraak dat "Gebedsgenezing gevaarlijk zou kunnen zijn". Je bidt tot God en dan kan er toch niets fout gaan? Toch wel. Hoe zit dat dan?  Dat is heel eenvoudig, gebedsgenezing houdt je verwijderd van de echte oplossing om van je ziekte af te komen. Doorgaans zijn kerken dikke vrienden met de reguliere gezondheidszorg. Zij staan daar vol achter. Maar in de reguliere gezondheidszorg worden mensen niet optimaal behandeld. In de reguliere zorg worden mensen vaak bewust ziek gehouden. En kerken steunen dat beleid (helaas). Een voorbeeld: Men schat dat er elk jaar zo'n 7000 kankerdoden minder in NL zouden kunnen zijn wanneer mensen een hoger vitamine D niveau zouden hebben. Klik hier. Maar de reguliere zorg doet daar niets aan. En kerken protesteren daar niet tegen. Die zeggen dan eigenlijk; "meneer/mevrouw u moet niet zo zeuren, u kunt best zonder die vitamine D leven en toch gezond zijn". Gewoon een beetje beter geloven en het gaat prima met u. U begrijpt dat dat een zeer wreed geloof is. En u wordt dan door zo'n gebedsgenezing ook absoluut niet goed geholpen met uw ziekte. En zo'n gebed wat er dan over u uitgesproken wordt zet u alleen maar op het verkeerde been. Alsof na het gebed alles goed zal gaan komen. En dat komt het niet zult u merken. Dat ligt niet aan God maar aan kerken die een verkeerde voorstelling van zaken geven. De Bijbel zegt helemaal niet dat we een tekort aan vitamine D moeten compenseren door geloof. Nee, de Bijbel zegt in het eerste en het belangrijkste gebod heel duidelijk dat we God moeten liefhebben met ons hele verstand. En wanneer we met dat verstand de inhoud van websites zoals www.mercola.com  en www.naturalnews.com  proberen te begrijpen dan ontdek je snel waarom zo veel mensen ziek zijn. En wanneer je dan naar jakobus 2 vers 16  kijkt dan zie dat je wanneer iemand iets nodig heeft (b.v. voedsel of vitamine D) dat je dat dan aan die persoon moet geven. Dus niet bidden dat de vitamine D als een wonder ergens uit de lucht komt vallen, nee, je verstand gebruiken en b.v. zien dat een UVB lamp zoals op http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp  vermeld staat de oplossing is. 

Wanneer je de inhoud van websites zoals www.mercola.com  en www.naturalnews.com  bestudeert dan zult u er snel achter komen dat misschien wel 80% van de ziekten die we kunnen hebben "eigen schuld dikke bult" ziekten zijn. Waarom zou God die moeten genezen? Hij heeft ons toch verstand gegeven zodat we weten waarom we ziek zijn en dan weten we toch ook hoe we er vervolgens weer geheel of gedeeltelijk van af kunnen komen. En dan is de volgende stap van een kerk om de mensen in de kerk te wijzen op al die gevaren die gemakkelijk te vermijden zijn. top       toc       Kerken mogen geen goede vriend van de reguliere gezondheidszorg zijn.

Wanneer kerken en gebedsgenezers websites zoals www.mercola.com  en www.naturalnews.com  zouden bestuderen dan zouden ze zieke kerkleden wel beter kunnen helpen dan ze nu doen. 

Begin 2011 ontdekte ik wat voor een geweldig "medicijn" een UVB lamp is. Zie http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp
Op een gegeven moment dacht ik met behulp van deze lamp ook andere mensen te helpen. Zo had ik een kennis bij wie kanker was geconstateerd.
Ik bood haar toen aan dat ze van mij voor een half jaar een UVB lamp kon lenen en ik verwees haar naar informatie zoals te zien is op pagina: http://www.news4all.org/vitamine-d-77-procent

 

Maar wat was haar reactie? Ze schreef me een kaart met de volgende tekst erop:

Beste Wim, bedankt voor het aanbod maar ik doe het niet. Ik heb vertrouwen in de dokters die me helpen. Ik krijg chemo therapie en bestraling en wacht rustig af. Ook wordt er veel voor mij gebeden en daardoor ben ik erg rustig. Hartelijk gegroet, xxxx.

Wat een gemiste kans toch van de gelovigen in die kerk. Wel bidden maar geen oplossingen adviseren (b.v. een UVB lamp) waar die zieke iets aan heeft. En hoe komt dat? Omdat kerken braaf achter de reguliere zorg aan hobbelen zonder dat ze blijkbaar weten wat er allemaal speelt. Zie voor een toelichting: http://www.news4all.org/het-ovr-virus  top       toc       Gebedsgenezing kost 10% van je inkomen.

Een ander onbijbels aspect van veel  kerken is het verhaal over tienden. Deze kerken leren je dat je je tienden moet betalen wil je een fatsoenlijke christen zijn. Dat impliceert dat de gebedsgenezing 10% van je inkomen kost voor de rest van je leven. Want veel kerken die aan gebedsgenezing doen leren de mensen ook dat ze tienden moeten betalen. Dus willen mensen kans op genezing hebben dan moeten ze tienden betalen. In  juni  2003 hoorde ik van mijn arts in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam dat ik een ziekte had waarvoor zij geen oplossing wisten. Een paar maanden later kwam ik in een kerk waar voor zieken gebeden werd met handoplegging. Maar in die kerk werd wel heel duidelijk gemaakt dat je het wel kan vergeten om door God genezen te worden wanneer je je tienden niet betaalt.    Maar leert de Bijbel dat echt?  Ik denk het niet. Zie:  http://www.zbaptisten.nl/tienden    Op die manier wordt gebedsgenezing dubbel wreed. Het wekt een ongegrond gevoel dat je beter zal gaan worden en het dwingt je om de rest van je leven tienden te (gaan) betalen. Geld wat je mogelijk erg nodig hebt voor soms dure alternatieve gezondheidsbehandelingen.

 top       toc       Het uitgangspunt van "gebedsgenezings-kerken" is helemaal fout.

In kerken waar ze aan gebedsgenezing doen daar gaat het ook helemaal niet over de gezondheid van mensen. Wanneer dat wel zo zou zijn dan zouden ze heel wat adviezen kunnen geven om te voorkomen dat mensen ziek worden. Ze zouden b.v. info kunnen geven zoals vermeld op: http://www.news4all.org/vitamine-d-helpt-tegen-borstkanker 

En info zoals vermeld op websites zoals www.mercola.com  en www.naturalnews.com  Maar dat doen zulke kerken niet. Blijkbaar is er in die kerken alleen maar een hunkering naar wonderen. En er is totaal geen belangstelling om energie te steken in het voorkomen van ziekten.
Die houding van dergelijke kerken is duidelijk te zien in het artikel wat op pagina  http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=26183 staat. Daar staat o.a. 

We waren twee jaar daarvoor aangesteld als voorgangers-echtpaar van de Evangelische Gemeente Jozua en we kregen visie om als gemeente aan de slag te gaan met het bereiken van de inwoners van Dordrecht die Jezus (nog) niet kennen.

 

===en dan iets verderop  in hetzelfde  artikel staat===

 

In de periode voordat bekend werd dat Gees ongeneeslijk ziek was, sprak Wim in een aantal diensten over wat de Bijbel leert over wonderen en tekenen, waaronder genezing op gebed. Wim: "In Handelingen staat dat God de verkondiging van het Evangelie wil bevestigen door wonderen en tekenen en daar wilden we ons als gemeente naar uitstrekken.


Dus wat was de interesse van die kerk? Was dat a) Zorgen dat mensen gezond zijn of b) hopen dat God d.m.v. wonderen wil laten zien dat de Evangelische Gemeente Jozua toch wel echt de beste kerk in de regio is waar je echt moet zijn om dicht bij God te kunnen leven. Het is duidelijk dat het echt alleen om punt "b" ging. Want die kerk wilde graag de inwoners van Dordrecht bereiken. En dat is best een goed en Bijbels streven. En hopen dat God wonderen zal doen is ook Bijbels. Maar wat niet Bijbels is, is wanneer je je verstand op het gebied van gezondheid niet wilt gebruiken.  

 

top       toc       Gebedsgenezers zijn niet geënteresseerd in de oorzaak van uw ziekte.

Veel gebedsgenezers gaan zeer eenzijdig met ziekte om.

Uit de volgende voorbeelden wordt duidelijk dat het bij een een aantal gebedsgenezers alleen maar om geloof gaat als oplossing voor de ziekte en helemaal niet om oplossingen zoals vitamine D d.m.v. een UVB lamp om maar eens iets te noemen. Zie: http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp 

 top       toc       Jan Zijlstra zegt: Mensen hebben geen geloof.

Op pagina http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=15535   staat o.a. 

"Genezing is mogelijk als je erin gelooft en voor 100% verwacht dat de genezing gaat plaatsvinden", zegt evangelist en gebedsgenezer Jan Zijlstra.

Dus er wordt niet gekeken of de zieke mogelijk een te laag vitamine D gehalte heeft, nee gewoon geloven. En dan nog het woordje "gaat". Zo gaan veel mensen met de hoop dat het nog eens "gaat" gebeuren naar huis. Maar dat komt in de hele bijbel niet voor. Wanneer er voor zieken gebeden werd dan genazen ze en wanneer de zieke niet genas dan gingen de discipelen terug naar Jezus en zeiden ze dat ze die zieken niet hadden kunnen genezen. 
En verder houdt het woordje "gaat" in dat de zieke thuis braaf zijn tienden moet blijven betalen wil hij ooit nog kans maken om door God genezen te worden.
Het verhaal over tienden is een onbijbels verhaal waar vooral de oudere zieke mensen zwaar het slachtoffer van kunnen worden. 
Zie: http://www.zbaptisten.nl/tienden 

 

 top       toc       Willem Ouweneel zegt: Veel ongeloof onder kerkelijke massa.

Op pagina http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=20692  staat o.a. 

Er is met name in een land als Nederland ontzettend veel ongeloof. Dat hier zo weinig wonderen gebeuren is niet omdat God het niet wil, ook niet vanwege het ongeloof van de zieken, maar vanwege het ongeloof van de kerkelijke massa," constateert schrijver en theoloog Willem Ouweneel.

Ook hier gaat het alleen over geloven. Alsof gebrek aan geloof de enige oorzaak is waarom mensen niet genezen. Dus je vitamine D niveau doet er blijkbaar helemaal niet toe. En dan is er bij Willem Ouweneel nog een aspect.  In Handelingen 2 vers 43 staat: 

43 Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden.

Je kunt zeggen: De wonderen "bewezen" dat de boodschap van de apostelen de boodschap van God was.

Maar wanneer Willem Ouweneel voor een zieke bidt met handoplegging  en de zieke geneest, welk woord wordt er dan bevestigd?
Op pagina http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=16846  staat o.a. 

Ouweneel en De Korte noemen elkaar "broeders in het geloof". "Een broeder of zuster ben je door het gemeenschappelijk geloof in Jezus," gaat Ouweneel verder.

Maar is de Jezus van de Katholieke kerk dan dezelfde Jezus als de Jezus van de Bijbel? Ik denk het niet. Zie voor een toelichting: http://www.zbaptisten.nl/oecumene top       toc       Bevestigen wonderen altijd het juiste geloof?

Wanneer er ergens een wonder gebeurt wil dat dan zeggen dat daar de waarheid van de Bijbel verkondigd wordt? Ik denk het niet. 
Op pagina http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=21643   staat o.a. 

Bisschop Emmanuel Delmas van het Franse bisdom Angers heeft de plotselinge genezing van een zieke in de bedevaartsplaats Lourdes zondag als 'opmerkelijk' erkend.

Dus dan zou de katholieke Jezus toch de echte Jezus zijn? Ik denk het niet. Zie voor een toelichting: http://www.zbaptisten.nl/oecumene  

 top       toc       Reinhard Bonnke zegt: God heeft ons gevraagd te bidden voor genezing, waarna God geneest.

Op pagina http://www.cip.nl/artikel/21468/Genezing:-een-probleem-of-een-belofte   staat o.a.

God heeft ons gevraagd te bidden voor genezing, waarna God geneest.

Ook hier gaat het alleen over geloven. Alsof gebrek aan geloof de enige oorzaak is waarom mensen niet genezen. Dus je vitamine D niveau doet er blijkbaar helemaal niet toe. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2013-04-29.     Deze  pagina is geschreven door: Wim Vogelaar.