De ware Christus

Wie is de ware Christus? Want er zullen valse Christussen komen. (Zie: Mat. 24:24
Al die valse Christussen zeggen "Ik ben de Christus"". (Zie: Mat. 24:4)
Ook zullen veel mensen en kerken zeggen: "Wij prediken de ware Christus".


Ik ben de Christus.


Wij prediken de ware Christus.

Ik ben de Christus..

Wij prediken de ware Christus.

Ik ben de Christus.


Wij prediken de ware Christus.

Ik ben de Christus.

Wij prediken de ware Christus.

De afbeeldingen hierboven komen uit het pakket: Microsoft PhotoDraw.

De vraag is: Wie is de ware Christus en wie (welke kerk)  predikt de ware Christus?
Dat brengt ons bij de volgende vraag: Hoe is de echte Christus te herkennen?

De kerk wordt in de Bijbel voorgesteld als de Bruid van Christus. Verder wordt het boek Hooglied in het oude testament vaak gezien als de relatie tussen de Bruidsgemeente en Christus.
Vanuit dat oogpunt krijgt de tekst in Hooglied 5:10 een speciale betekenis. Daar staat:

Hooglied 5:10 Mijn liefste ziet er gezond uit; hij heeft een lichte huid en is verbrand door de zon. Je haalt hem er zo tussenuit, al zijn er tienduizend mannen.  (Het Boek)

Maar herkennen wij nu net zo makkelijk wie de ware Christus is tussen al die (tienduizend) valse Christussen?
Aan deze pagina wordt gewerkt.