www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoud:top       toc       God geneest.

In de bijbel wordt uitgelegd dat God ons wil verlossen van zonde en ziekte. 
Hier volgen enkele bijbelteksten waar dit uit blijkt.

Jes 53:4-7   .....in Zijn striemen is ons genezing geworden...... 
Mattheüs 8:16-34  

16 's Avonds werden verscheidene mensen bij Jezus gebracht, die boze geesten hadden. Hij hoefde maar één woord te spreken en de boze geesten gingen uit de mensen weg. Ieder die ziek was, werd genezen.

17 Daarmee werd werkelijkheid wat de profeet Jesaja had gezegd: 'Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen.' (Zie Jes 53:4-7)

Mark 16:18     Zij zullen zieke mensen de handen opleggen en  genezen.'               
Hebr 13:8        Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.
Mark 9:23       Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft.
Marcus 11:24      Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden.


top       toc       Maar geneest  God in het NT dan altijd?

Ondanks de beloften van genezing zien we in het NT toch situaties waar mensen niet genezen werden. En kunnen wij iets leren van die situaties? Laten we die situaties eens bekijken.
top       toc       1 Cor 11:30 Zijn er velen zwak en ziekelijk.

In 1 Cor 11:30 zien we dat er veel mensen zwak en ziek zijn. Ook sterven er mensen vroegtijdig. En waarom? Omdat ze het Lichaam van Christus niet onderscheiden. De mensen zijn er egoïstisch en hebben het belang van elkaar niet op het oog. In 1 Cor 12 en ook 1 Cor 14 legt Paulus uit hoe de Gemeente van Christus moet zijn en wat ieders verantwoordelijkheid daarin is. Denk daarbij aan: 1Cor 14:1 Streeft naar de gaven des Geestes (in tongen spreken, profeteren).top       toc       In Hand 2:42-47 gebeurt het tegenovergestelde van 1 Cor 11:30.

In Hand 2:42-47 valt het volgende op:
- Er gebeuren grote wonderen.
- De mensen zien naar elkaar om (ze hebben n.m.l. alles gemeenschappelijk) top       toc       1 Cor 12:9 De een krijgt de gave om zieken te genezen.

In 1 Cor 12 wordt gesproken over de gaven in de gemeente. Een van die gaven is het kunnen genezen van zieken. Niet iedereen heeft de gave om zieken te genezen (zie 1 Cor 12:30). En wanneer er (tijdelijk?) niemand in een gemeente blijkt te zijn die de gave om zieken te genezen blijkt te bezitten wat moet je dan doen? Tegen de zieke zeggen:  Hou maar vast in geloof waar we voor gebeden hebben (de genezing van de zieke). Om tegen de zieke te zeggen 'Hou maar vast in geloof' daar heb je geen gave om zieken te genezen voor nodig. In het Nieuwe Testament wordt NIEMAND naar huis gestuurd met de mededeling 'Hou maar vast in geloof dat je genezen bent'. In het Nieuwe Testament zie je alleen maar dat de zieke direct geneest of helemaal niet. Zie voor voorbeelden waar mensen niet genezen: Mat 17:19 en 1 Cor 11:30.  top       toc       Hou maar vast in geloof dat u genezen bent.

Hou maar vast in geloof dat u genezen bent. Dit is een uitspraak die je NERGENS in de bijbel tegenkomt i.v.m. genezing van ziekte. 
In de bijbel staat wel de volgende tekst die suggereert dat je die ook i.v.m. genezen zou kunnen gebruiken.

Marcus 11:24      Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden.

Maar wanneer je hoofdstuk 11 van het Markus evangelie leest dan zie je dat het totaal niet over genezingen gaat. Wanneer God wel zou willen dat we met genezingen op deze manier zouden omgaan dan had Paulus in 1 Cor 11 wel gezegd: Mensen wat is dat toch. Ik zie dat er hier heel wat mensen zwak en ziekelijk zijn. Zijn jullie vergeten wat er in Marcus 11 vers 24 staat. 
Jullie moeten eens wat beter gaan geloven en ga er elke dag maar voor danken dat je genezen bent. Nee dat deed Paulus niet. Hij zei gewoon dat ze zwak en ziekelijk waren. En dan het grote punt: hij wist ook de oorzaak van de ziekte. In welke gemeente weet men tegenwoordig de oorzaak van de ziekte? Vaak komt het er op neer dat men maar zegt: we hebben voor je gebeden, hou in geloof vast dat je genezen bent. En vervolgens gaat het met de zieke meestal verder achteruit. Degene die bidt (en vaak de handen oplegt) en zegt: we hebben voor je genezing gebeden, hou in geloof nu vast dat je genezen bent die persoon draagt als gevolg van zijn woorden een hele grote verantwoordelijkheid. Want zijn gebed werkt het volgende in de hand:

De zieke waarvoor gebeden is:

  1. Zal niet snel naar de huisarts willen gaan. Naar de huisarts gaan wil dan eigelijk zeggen: ik geef het op om nog langer te geloven dat ik genezen ben.
  2. Zal niet nadenken over alternatieve oplossingen zoals vermeld op mijn website http://www.news4all.org/  Want mocht hij dat wel doen dan zal hij denken dat hij daar God verdriet mee doet. Want God had hem toch genezen (ten minste dat moest hij toch blijven geloven ondanks het feit dat hij zich verschrikkelijk ziek voelt).

En wat kan dan het resultaat zijn van dat 'vasthouden in geloof'? Uiteindelijk zal de zieke veel later naar de huisarts gaan dan wenselijk zou zijn geweest. En door zich af te sluiten voor alternatieve oplossingen (zoals vermeld op websites zoals www.news4all.org ), daardoor verspeelt de zieke kansen om gezond te worden.   


top       toc       Zijn alternatieve gezondheidsoplossingen verboden voor christenen?

In 2015 probeerde ik een christen te wijzen op het nut van vitamine D. Wat zegt deze christen: Wim daar moet je je niet mee bezig houden. Je moet bidden en de bijbel lezen. 

En wat gebeurt er in kerken waar men zo tegen gezondheid aankijkt? Wanneer dan mensen toch zieker worden dan gaat men naar de huisarts. En mensen stellen dan hun  gang naar de huisarts vaak lang uit in de hoop dat er toch nog een genezingswonder gebeurt.

Mijn punt is dan: Mensen let toch op. Kijk eens wat een kansen er zijn om aan een betere gezondheid te komen. 
Zie b.v. mijn webpagina http://www.news4all.org/nl-natto waar wetenschapper Cees Vermeer PhD uitlegt hoe je je leven kan verlengen met 7 gezonde jaren.
Staat er dan in de bijbel dat wij als gelovigen daar geen gebruik van zouden mogen maken? Wanneer u denkt dat dat in de bijbel staat, laat het me dan s.v..p. weten.top       toc       Waarom bovennatuurlijk genezen wanneer genezen heel vaak ook op een natuurlijke manier kan?

In 2015 zei een christen tegen mij: Wim je moet je niet met vitamine D bezig houden, je moet bidden en de bijbel lezen. Christenen die zo praten dwingen God als het ware om mensen bovennatuurlijk gezond te maken. Want de manier om op een natuurlijke manier gezond te worden (en te blijven) wordt uitgelegd op websites zoals www.mercola.com en 
www.news4all.org

Veel ziekten worden n.m.l. veroorzaakt doordat de zieke te weinig van bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgt. Veel mensen hebben b.v. een te laag vitamine D niveau. Dit feit is zelfs algemeen in ons land bekend. Het is dan je eigen verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Maar moet je dan als christen denken: ik doe niets aan mijn vitamine D niveau, dat moet God maar doen. In dat geval zou God dan op een bovennatuurlijke manier moeten zorgen dat er toch voldoende vitamine D in het lichaam komt.  Je zou kunnen  zeggen: wij verzoeken God op die manier.Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: vrijdag 5 februari 2016.     

Inhoudsopgave:

 top       toc       Wie is Wim Vogelaar?

Hier volgt informatie waardoor u een indruk kunt krijgen over wie ik ben.
Lees verder... 
top       toc       Wat is mijn motivatie voor deze website?

U zult zich mogelijk afvragen waarom ik mij zo druk maak om mensen te informeren op het gebied van gezondheid. Ik ben gepensioneerd en ik zou een heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Waarom dan toch zoveel energie stoppen in deze website en in het te woord staan van mensen die op de informatie op mijn website reageren. 

Lees verder...

top       toc       Welke muziek vind ik mooi?

Klik hier.

Wim Vogelaar

Tel. 06-10080999

e-mail:

 mailto:wim.vogelaar@debesteweg.nl